Když nemůžeš, přidej víc...Dobrý základ. Ale bude to stačit?

Škola je stejnou institucí jako jakákoliv jiná firma. Jejím produktem jsou mladí lidé připraveni alespoň základně na život ve společnosti a pro práci v ní.

Učitel je stejně jako řada dalších součástí týmu sdruženého kolem jednoho leadera. Má nějakou náplň práce a k té potřebuje i určitý "skill set", který mu umožní práci dělat dobře. A tam, kde má rezervy zacílit konkrétní rozvojové aktivity.

Děje se to? Je vůbec důležité rozvíjet učitele, když jsou to učitelé?

Milan Rataj, Customer Happiness Lead Sloneeka v rozhovoru s Petrem Schwankem řeší důvody hodnocení kompetencí ve školách, roli ředitelů jako leaderů i důležitost práce s klíčovými kompetencemi u žáků na základních školách.

Pro posluchače podcastů najdete celý rozhovor na YouRadio TALK, Apple Podcasts, nebo Spotify

Video rozhovor si můžete pustit tady.