arrow Zpět na blog
Podcast

Přirozená autorita - jde se naučit?

Může se někdo stát přirozenou autoritou? Jde si takovou "dovednost" osvojit nebo to je jenom “shůry dáno”? Pár minut s Michalem Holíkem v Sloneek on air podcastu.

Často slyšíme, že je někdo přirozená autorita. Možná mu to ve skrytu duše závidíme. Jde si takovou "dovednost" osvojit nebo to je jenom “shůry dáno”? Pár minut s Michalem Holíkem.

Co se v podcastu dozvíte?

  • Může se někdo stát přirozenou autoritou?
  • "Jsem přesvědčen, že úkolem každého z nás je jít touto cestou, protože v okamžiku, kdy se staneme přirozenou autoritou, získáme kvalitu života, po které toužíme".
  • "Lidé důvěřují přirozeným autoritám, pozorně jim naslouchají a přemýšlejí o tom, co říkají. Přirozená autorita také spojuje rozdělené tábory. Nerozděluje společnost.
  • Přirozené autority - "kapitánství" - nelze dosáhnout uměle.
  • "Můžete se snažit jako býk a jen snaha o to ukazuje, že nejste přirozenou autoritou. Je to vnitřní stav."
  • Ne každý člověk k němu může dospět, ale cesta k němu stojí za to a přináší ovoce. Každý z nás má klíčové vlastnosti "kapitána", které může rozvíjet, trénovat a posilovat, pokud ví, jak na to...
  • Stojí na dvou důležitých pilířích. Jedním z nich je lidskost - hledět na potřeby druhých a nemyslet jen na sebe.
  • Přirozená autorita jde někdy ruku v ruce s přísností.
  • Pomůže nám to překonat strach?